Jak to działa?

Metoda opracowana przez Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalnie zaprojektowane „Elektroniczne Ucho” przygotowanego materiału dźwiękowego, dźwięki przekazywane są drogą kostną oraz powietrzną. Terapia przeprowadzana jest w czterech sesjach.

Kilka szczegółów

 • Sygnały dźwiękowe są przekazywane poprzez przewodnictwo kostne i powietrzne.
 • To nie słuchawki! To Elektroniczne Ucho!
 • Ucho Elektroniczne wykorzystuje oba te sposoby. Podstawą jego działania jest „bramkowanie”, które opiera się na pojęciu kontrastu percepcyjnego. Co to znaczy?
 • W każdym z zastosowanych programów kodowana jest muzyka o innym składzie częstotliwości (innej barwie). Dźwięk ze słuchawek dociera do błony bębenkowej, a następnie do ucha wewnętrznego i do mózgu za pomocą przewodnictwa powietrznego. W Elektronicznym uchu dźwięk przekazywany jest również przez wibrator (przewodnictwo kostne), dochodzi bezpośrednio do ucha wewnętrznego , co intensyfikuje efekty.
 • Sygnał dźwiękowy, który dociera do ucha, pobudza układ nerwowy, aktywność mózgu, co następczo powoduje uruchomienie mechanizmów uwagi (koncentrację i uwagę selektywną).

Podejście neurologiczne Metody Tomatis®:

Program słuchowy wg koncepcji Alfreda Tomatisa wraz z Elektronicznym Uchem oddziałuje na przedsionek i ślimak.

 • Przedsionek i ślimak są silnie powiązane z korą przedczołową i móżdżkiem, które są ze sobą wzajemnie połączone.
 • Kora przedczołowa odpowiada za regulowanie emocji, uruchamianie procesów wykonawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, organizacja. Jest powiązania
 • Móżdżek odpowiada za koordynację, napięcie mięśniowe, automatyzację nabytych umiejętności, płynność wypowiedzi, poczucie rytmu, werbalną pamięć robocza, świadomość fonologiczną.
 • Jeżeli selektywność i prawidłowa percepcja pewnych częstotliwości zostają zaburzone wywołuje to nadwrażliwość lub obniżoną wrażliwość na pewne częstotliwości. Wtedy pojawiają się zaburzenia uwagi słuchowej, które mogą skutkować różnymi dysfunkcjami.
 • Przy odpowiednim stosowaniu programów Metody Tomatis® przedsionek oddziałuje na korę przedczołową i rozpoczyna się działanie regulacyjne.

Przedsionek oddziałuje na korę przedczołową

 • Kora przedczołowa odpowiada za regulowanie emocji, uruchamianie procesów wykonawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, organizacja. Jest powiązania
 • Móżdżek odpowiada za koordynację, napięcie mięśniowe, automatyzację nabytych umiejętności, płynność wypowiedzi, poczucie rytmu, werbalną pamięć robocza, świadomość fonologiczną.
 • Jeżeli selektywność i prawidłowa percepcja pewnych częstotliwości zostają zaburzone wywołuje to nadwrażliwość lub obniżoną wrażliwość na pewne częstotliwości. Wtedy pojawiają się zaburzenia uwagi słuchowej, które mogą skutkować różnymi dysfunkcjami.
 • Przy odpowiednim stosowaniu programów Metody Tomatis® przedsionek oddziałuje na korę przedczołową i rozpoczyna się działanie regulacyjne.

Oddziaływanie treningu uwagi słuchowej wg. Koncepcji Alfreda Tomatisa na mózg

Oddziaływanie treningu uwagi słuchowej wg. Koncepcji Alfreda Tomatisa na mózg

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com