Obszary zastosowania

Obszary zastosowania metody A. Tomatisa®

  • Autyzm – Całościowe zaburzenia rozwoju i Zespół Aspergera
  • Afazja,
  • mutyzm,
  • ADHD, ADD,
  • dziecięce porażenie mózgowe – MPD,
  • dysleksja, zaburzony,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • deficyty w koncentracji uwagi,
  • FAS,
  • trudności szkolne
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com