Organizacja programów Tomatis®

W celu uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego rekomenduje się przeprowadzenie 4 sesji. Czas trwania każdej to 13-14 dni. Długość nagrania można dostosować do poziomu i możliwości uwagi słuchowej klienta (od 0,5 h do 2 h).

2 lata (dziecko zdrowe), dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi 3 lata (dziecko zdrowe), dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi 2 etap (w zależności od poziomu funkcjonowania) 4 i więcej lat (dziecko zdrowe) Dorośli
40 minut dziennie, czyli 4x10 min 1 godzina dziennie, czyli 4x15 min 1 godz. 20 min, czyli 4x20 min 2 godz. Dziennie, czyli 6x20 min
Format nagrania 10 min Format nagrania 15 min Format nagrania 20 min Format nagrania 20 min
Program: 9 godzin 20 minut w ciągu 14 dni Program: 14 godzin w ciągu 14 dni Program: 18 godzin w ciągu 14 dni Program 28 godzin w ciągu 14 dni

Między 1 a 2 sesją: rekomenduje się przerwę około 1 miesiąca.

Między 2 a 3 sesją: rekomenduje się przerwę 1,5-2 miesięcy:

  • 1,5 miesiąca jeżeli podczas rozmowy podsumowującej Klient lub jego rodzina uzna postępy terapii za niezadowalające.
  • 2 miesiące, jeżeli postępy są zadowalające.

Między 3 a 4 sesją:

  • Przerwa 3-4 miesiące w przypadku specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dyspraksja, dysfazja, zespół deficytu uwagi, zaburzenia funkcji wykonawczych).
  • Przerwa 2-3 miesiące, gdy występują:
    • Całościowe zaburzenia rozwoju (zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaburzenia relacji społecznych, ograniczone zainteresowanie lub powtarzalne zachowania).
    • Poważne dysfunkcje mózgu (uraz, afazja itp.)
    • Niespecyficzne zaburzenia uczenia się (deficyt sensoryczny, intelektualny, zaburzenia osobowości, braki środowiskowe).
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com