TOMATIS® Dorośli

Metoda Tomatis® jest skutecznie wykorzystywana przez osoby dorosłe w celu lepszego przyswajania języka oraz w celu lepszej kontroli emocji.

Programy językowe

 • Celem zastosowania metody Tomatis® jest zapewnienie każdej osobie, która pragnie się nauczyć języka obcego, możliwości rzeczywistego i skutecznego przyswojenia jego rytmu i dźwięków.
 • Programy służące do przyswojenia języka obcego mają umożliwić Klientowi pełne zasymilowanie pasma częstotliwości danego języka.
 • Program językowy pełni rolę przygotowawczą. Umożliwia pracę nad aspektami poznawczymi i emocjonalnymi związanymi z uczeniem się języka (lęk, pamięć i uwaga).
 • Na nagrania nałożono filtr, który stosowany jest ze względu na trzy funkcje:
  • Akustyczną: ułatwia odbiór mowy w głośnym otoczeniu
  • Energetyczną: stymuluje mózg
  • Językową: kodowanie prozodii
 • Głos i muzyka filtrowana, zawierają elementy prozodyczne języka, oddziałują na jego ucho.

Kontrola emocji:

Metoda Tomatisa® oddziałując na układ słuchowy wpływa również na połączony z nim, w integralną część, układ limbiczny (niektóre części kory mózgowej oraz struktury podkorowe), który jest odpowiedzialny za takie procesy jak uczenie się, pamięć ale i emocje. W uchu wewnętrznym znajduje się również ślimak, który jest odpowiedzialny za proces dynamizowania kory mózgowej. Dzięki tym związkom Metoda Tomatisa® działa tonizująco na odczuwany stres, stany lękowe, oraz zaburzenia emocjonalne związane z depresją.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com