Certyfikowany Partner Metody Alfreda Tomatisa®

Nasze Centrum Terapii znajduje się na liście certyfikowanych placówek Metody Alfreda Tomatisa®). Nasi pracownicy są specjalistami Metody Tomatisa®: Daniel Sobczyk, Alicja Kaczmarczyk oraz Małgorzata Ruść.

Stosowanie Metody Tomatisa® reguluje umowa licencyjna i kodeks deontologiczny. Umowa ta gwarantuje klientom, że specjalista ukończył ściśle określone szkolenia, że stosuje urządzenia skuteczne, innowacyjne i zgodne z normami oraz że w swojej codziennej praktyce dysponuje niezbędnym wsparciem technicznym.

Ponadto umowa licencyjna świadczy o tym, że specjalista ma dostęp do licznych narzędzi dodatkowych. Licencja uprawnia go do przedstawiania się jako „specjalista Metody Tomatisa®”.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com