Podstawy naukowe Metody Alfreda Tomatisa

Alfred Tomatis (1920 - 2001) - autor metody; francuski foniatra, laryngolog, chirurg. Zajmował się badaniem związków pomiędzy słuchem i fonacją (słuchaniem i komunikacją) oraz zagadnieniami związanymi z uwagą słuchową (słuchaniem) t.j. umiejętnością uważnego używania słuchu w celu komunikowania oraz uczenia się. Na podstawie wielu badań i obserwacji postawił hipotezę iż nie można utożsamiać słuchania ze słyszeniem. Tomatis rozgraniczył te dwa pojęcia. Słyszenie jest procesem biernym, zależnym od prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Uwaga słuchowa - słuchanie jest umiejętnością świadomego odbioru bodźców dźwiękowych oraz czerpania z nich informacji. Celem stworzonej przez niego metody jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej.

Zaburzenia uwagi słuchowej objawiają się:

 • zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwością dźwiękową,
 • błędną interpretacją pytań,
 • myleniem podobnie brzmiących słów,
 • koniecznością powtarzania poleceń,
 • ubogim słownictwem,
 • trudnościami z pisaniem i czytaniem,
 • brakiem muzykalności,
 • słabą koordynacją ruchową
 • słabymi umiejętnościami sportowymi,
 • słabą grafomotoryką objawiającą się niewyraźnym pismem,
 • problemami z lateralizacją (mylenie strony lewej - prawej),
 • męczliwością, nadaktywnością, nadwrażliwością emocjonalną, drażliwością, brakiem wiary w siebie oraz nieśmiałością.

Metoda może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych oraz wspomagająco przy nauce języków obcych.

Dzieci:

 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia koncentracji
 • trudności szkolne w tym dysleksja

Dorośli:

 • zaburzenia mowy (jąkanie)
 • zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwą intonacją i modulacją głosu (wysokie tony).
 • stres.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com